ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

За нас

                                                                                                                       МИСИЯ

 

Поставяне  основите в личностното развитие на най-малките граждани на гр.Попово, формирането им като личности на 21 век - рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Превръщане на  групите в  детска градина „Слънце“ в желано и любимо място за подрастващите, с подходящо организирани пространства за игра, познание , общуване , в ценно място за сътрудничество и просперитет на семействата и педагогическия екип.

 

 

                                                                                                                      ВИЗИЯ

 

             Утвърждаване в общественото пространство на Детска градина „Слънце“ като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:

        -  осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от яслена и предучилищна възраст;

        - гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - образователен процес в педагогическото взаимодействие;

        -   водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.