ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

Дневен режим

Oрганизация на деня на децата от първа  група/3-4г.  ДГ ,,Слънце"гр.Попово за учебната 2021/2022 година при целодневна организация на деня от 15.09. до 31.05.

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

07:00 -08:30

Прием на децата; Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от детския учител; Утринна гимнастика

08:30 – 09:00

Сутрешна закуска

09:00 – 10:00

Педагогически ситуации

10:00 – 10:15

Подкрепителна закуска

10:15 – 12:00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; Допълнителни дейности

12:00 – 12:30

Обяд

12:30 – 15:30

Подготовка за сън; Следобедна почивка

15:30 – 16:00

Подготовка след сън; Следобедна закуска

16:00 – 16:20

Педагогическа ситуация

16:20 – 19:00

Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от детския учител; Изпращане на децата

 

Организация на деня на децата от втора  група/4-5г./ДГ ,,Слънце"гр.Попово за учебната 2021/2022 година при целодневна организация на деня от 15 .09. до 31.05.

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

07:00 -08:30

Прием на децата; Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от детския учител; Утринна гимнастика

08:30 – 09:00

Сутрешна закуска

09:00 – 10:15

Педагогически ситуации

10:15 – 10:30

Подкрепителна закуска

10:30– 12:00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; Допълнителни дейности

12:00 – 12:30

Обяд

12:30 – 15:30

Подготовка за сън;Следобедна почивка

15:30 – 16:00

Подготовка след сън,Следобедна закуска

16:00 – 16:20

Педагогически ситуации

16:20 – 19:00

Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от детския учител; Изпращане на децата

 

 

 

 

ДГ ,,Слънце"гр.Попово за учебната 2021/2022 година при целодневна организация на деня от 15.09.до 31.05. 5-6год.

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

07:00 -08:30

Прием на децата; Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от детския учител; Утринна гимнастика

08:30 – 09:00

Сутрешна закуска

09:00 – 10:15

Педагогически ситуации

10:15 – 10:30

Подкрепителна закуска

10:30– 12:00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; Допълнителни дейности

12:00 – 12:30

Обяд

12:30 – 15:00

Подготовка за сън

Следобедна почивка

15:00 – 15:30

Подготовка след сън,Следобедна закуска

15:30 – 16:30

Педагогически ситуации

16:30 – 19:00

Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от детския учител; Изпращане на децата

 

 

 

 

Организация на деня на децата от четвърта  група/6-7г./  ДГ ,,Слънце"гр.Попово за учебната 2021/2022 година при целодневна организация на деня от 15.09.до 31.05.

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

07:00 -08:30

Прием на децата; Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от детския учител; Утринна гимнастика

08:30 – 09:00

Сутрешна закуска

09:00 – 10:15

Педагогически ситуации

10:15 – 10:30

Подкрепителна закуска

10:30– 12:00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; Допълнителни дейности

12:00 – 12:30

Обяд

12:30 – 15:00

Подготовка за сън; Следобедна почивка

15:00 – 15:30

Подготовка след сън,Следобедна закуска

15:30 – 16:30

Педагогически ситуации

16:30 – 19:00

Дейности по избор на децата ;Дейности, организирани от детския учител;Изпращане на децата

 

 

 Организация на деня на децата от сборна група /4,5,6г./  ДГ ,,Слънце" гр. Попово при целодневна организация на деня от 01.06.до 14.09.

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

07:00 -08:30

Прием на децата; Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от детския учител; Утринна гимнастика

08:30 – 09:00

Сутрешна закуска

09:00 – 10:00

Допълнителни дейности

10:00 – 10:10

Подкрепителна закуска

10:10– 12:00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие/разходки, игри на открито, развлечение, театър и др./

12:00 – 12:30

Обяд

12:30 – 15:00

Подготовка за сън; Следобедна почивка

15:00 – 15:30

Подготовка след сън,Следобедна закуска

15:30 – 19:00

Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от детския учител; Изпращане на децата