ДГ "Слънце"

Детска градина в град Попово

 

 

 

Добре дошли в официалния сайт

на

Детска градина "Слънце" - град Попово

 

 

       

Ние, педагозите от ДГ „Слънце“, искаме децата да получават най-доброто от нас, възрастните-да съпреживяват истинските неща в живота, да се радват на красивото, да правят добро, да могат да отстояват мненията си,  да търсят верният път и постигат желанията си, да се вслушват, да се борят, да откриват, да съграждат. И сигурно, защото  за нас, ученето е верую, то и тях се стремим да поведем по пътя на познанието, играта, труда и общуването.

 

Акцентите в работата са:

·        Развитие потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност;

·        Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение;

·        Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата;

·        Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

  В детската градина е създаден благоприятен психологически климат, позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда за възпитаване на уважение и толерантност между децата.

 

 

Актуални новини