ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

История

В утрото на 1974 година в един от най-спокойните квартали „Запад“ отваря врати ОДЗ „Слънце“. Радост и надежда огряват младите семейства.

През 2016 година ОДЗ „Слънце“ и ДГ №2„Пролет“ се обединяват в ДГ „Слънце“.

Днес детската градина е общинско детско заведение  за отглеждане и възпитание на деца от 3 до 7 годишна възраст и обхваща, както децата от града, така и от селата Медовина, Посабина и Кардам.

Образователно-възпитателната работа с децата се извършва в две сгради:

Основна сграда намираща се в жк. „Русаля“ №37, където има една яслена и четири градински групи.

Допълнителната сграда се намира на ул. „Пирин Планина“ №14 и работи с три групи, едната от които е от смесен тип.

Общият брой на децата в двете сгради е 180.

За малките слънчица се грижи високо квалифициран педагогически персонал с дългогодишен опит в сферата на предучилищното образование. Децата от яслена възраст се обгрижват от медицински сестри.

За здравето, хигиената и храната следят медицински специалисти.

За развитието на потенциала и творческите способности се грижи психолог, а за говорно-комуникативните способности-логопед. Детската градина работи успешно в екип с Ресурсен център.

Не по-малко важен е и екипът от помощно-обслужващият персонал, който се грижи за  малчуганите непрестанно.

С радост и оптимизъм педагозите и служителите на ДГ „Слънце“ водят за ръка бъдещето на град Попово!