ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

Обществен съвет

Поименният състав на редовните членове на Обществения съвет на ДГ „Слънце“ гр.Попово за периода 19.12.2019г. до 18.12.2022г.

Председател- Полина Викторова Георгиева

                 Членове:

1. Стела Йорданова Чанкова- представител на родителите;

2. Йордан Тихомиров Димитров- представител на родителите;

3. Соня Стоянова- представител на родителите;

4. Красимира Петрова Йорданова- представител на Община Попово.

 

Прикачени документи

Обществен съвет пдф.pdf