ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРУПИ В ОСНОВНА СГРАДА

 

                      ПЪРВА ГРУПА                                                                 ВТОРА ГРУПА

Улители:  Диана Стефанова- Старши учител;                                    Учители:   Валентина Русева- Старши учител;  

                 Славка Стефанова- Старши учител;                                                      Радка Неделчева- Старши учител;

Пом. възпит.:Ваня Димитрова                                                              Пом. възпит.: Димитринка Атанасова. 

 

 

                   ТРЕТА ГРУПА                                                             ЧЕТВЪРТА ГРУПА

 Учители:   Цветелина Иванова- Старши учител;                       Учители: Ивелина Христова- Старши учител;

                   Стефка Нацкова - Старши учител;                                            Росица Маркова-Главен учител;     

 Пом.възпит.: Иванка Радева                                                          Пом. възпит.: Светла Атанасова.

 

 

 

ГРУПИ В ДОПЪЛНИТЕЛНА СГРАДА

 

          ПЪРВА  ГРУПА /ПИНОКИО/                                                                   ТРЕТА  ГРУПА /КАЛИНКА/

Учители: Николета Николова-Старши учител;                                           Учители: Красиела Йорданова-Старши учител; 

                 Невена Георгиева-Учител;                                                                              Дияна Крумова-Старши учител;  

Пом.възпит.:Гюлфизе Юсеинова.                                                                     Пом.възп.: Милена Георгиева.  

                                                                                                                                            

         ЧЕТВЪРТА  СМЕСЕНА ГРУПА /ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА/ 

Учители: Елена Иванова- Страрши учител;            

                 Валентина Величкова-Старши учител;                 

Пом.възпит.: Соня Стефанова.