ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

ГРУПИ В ОСНОВНО СГРАДА

 

                      ПЪРВА ГРУПА                                                                 ВТОРА ГРУПА

Улители:  Стефка Нацкова- Старши учител;                                    Учители:   Росица Маркова- Главен учител;  

                  Цветелина Иванова- Старши учител;                                                 Ивелина Христова- Старши учител;

Пом. възпит.: Иванка Радева.                                                              Пом. възпит.: Светла  Атанасова. 

 

 

                   ТРЕТА ГРУПА                                                             ЧЕТВЪРТА ГРУПА

 Учители:   Диана Стефанова- Старши учител;                       Учители: Валентина Русева- Старши учител;

                    Славка Драганова - Старши учител;                                          Радка Йорданова-Старши учител;     

 Пом.възпит.: Пелагия Дянкова.                                               Пом. възпит.: Димитринка Атанасова.

 

 

 

ГРУПИ В ДОПЪЛНИТЕЛНА СГРАДА

 

          ПЪРВА  ГРУПА /КАЛИНКА/                                                                   ТРЕТА СМЕСЕНА ГРУПА /ПИНОКИО/

Учители: Красиела Йорданова-Старши учител;                                           Учители: Николета Николова-Старши учител; 

Дияна Крумова-Старши учител;                                                                               Марияна Христова-Старши учител;  

Пом.възпит.:Ваня Димитрова.                                                                     Пом.възп.: Гюлфизе Юсеинова  и Йорданка Иванова.  

                                                                                                                                            

         ЧЕТВЪРТА ГРУПА /ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА/ 

Учители: Ценка Косерова- Страрши учител;            

                 Валентина Величкова-Старши учител;                 

Пом.възпит.: Соня Стефанова.