ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

Екип

 

 

Екипът на ДГ „ Слънце“ с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина във възпитателно- образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа реализация, чрез партньорство между педагозите и родителите!

 Запознайте се с нас!

 

 

 

Име и фамилия

Заемана длъжност

ОКС

ПКС

Ценка Косерова

Директор

Магистър

          I

Росица Йорданова

Гл.учител

Магистър

          I

Цветелина Иванова

Ст.учител

Магистър

          II

Диана Стефанова

Ст.учител

Магистър

          II

Ивелина Христова

Ст.учител

Магистър

          II

Славка Стефанова

Ст.учител

Бакалавър

          II

Елена Иванова

Ст.учител

Бакалавър

          I

Николета Николова

Ст.учител

Магистър

          III

Валентина Русева

Ст.учител

Магистър

          II

Стефка Нацкова

Ст.учител

Магистър

          II

Невена Георгиева

Учител

Магистър

        

Радка Неделчева

Ст.учител

Проф. бакалавър

          V   

Красиела Йорданова

Ст.учител

Магистър

         II

Валентина Величкова

Ст. учител

Магистър

         II

Дияна Крумова

Ст.учител

Магистър

         I

Катя Иванова

Психолог

Магистър

         IV

Камелия Нешева

Логопед

Магистър

 IV

Диляна Цвяткова

Домакин.пом.възпит.

   

Емел Зюлкярова

Готвач

   

Росица  Вачкова

Перач

   

Анастасия  Матеева

Готвач-перач

   

Светлана Енчева

Детегледачка

   

Акиде Алиева

Детегледачка

   

Ажля Закирова

Помощник - готвач

   

Стоян Стоянов

Огняр

Проф. бакалавър   

Генади Господинов

Огняр

   

Валентина Недева

ЗАС

Магистър  

Гюлфизе Юсеинова

Пом.възпит.

   

Светла Атанасова

Пом.възпит.

   

Димитринка Атанасова

Пом.възпит.

   

Соня Стефанова

Пом.възпит.

   

Иванка Радева

Пом.възпит.

   

Милена Георгиева

Пом.възпит

   

Ваня Димитрова

Пом.възпит.

   

 

Пом.възпит.

   

Йорданка  Иванова

Пом.възпит.

   

 

  • 2 медицински сестри, обслужващи ДГ.-Ценка Петрова и Радиана Неделчева
  • 2 медицински сестри, обслужващи ДЯ.-Катя Христова и Абибе Сабриева

  

ДГ „Слънце“ успешно работи в сътрудничество с ресурсен център!