ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

Екип

 

 

Екипът на ДГ „ Слънце“ с ентусиазъм и професионализъм работи за превръщане на детската градина във възпитателно- образователна среда, гарантираща на децата нагласа за творческа реализация, чрез партньорство между педагозите и родителите!

 Запознайте се с нас!

 

 

 

Име и фамилия

Заемана длъжност

ОКС

ПКС

Димитринка Витанова

Директор

Доктор

          I

Росица Йорданова

Гл.учител

Магистър

          I

Цветелина Иванова

Ст.учител

Магистър

          II

Диана Стефанова

Ст.учител

Магистър

          II

Ивелина Христова

Ст.учител

Магистър

          II

Славка Стефанова

Ст.учител

Бакалавър

          II

Ценка Косерова

Ст.учител

Магистър

          II

Николета Николова

Ст.учител

Магистър

          III

Валентина Русева

Ст.учител

Магистър

          II

Стефка Нацкова

Ст.учител

Магистър

          II

Марияна Христова

Ст.учител

Бакалавър

          V

Радка Неделчева

Ст.учител

Проф. бакалавър

          V   

Красиела Йорданова

Ст.учител

Магистър

         II

Валентина Величкова

Ст. учител

Магистър

         II

Дияна Крумова

Ст.учител

Магистър

         II

Катя Иванова

Психолог

Магистър

         IV

Радостина Радославова

Логопед

Магистър

 

Диляна Цвяткова

Домакин.пом.възпит.

   

Емел Зюлкярова

Готвач

   

Росица  Вачкова

Перач

   

Анастасия  Матеева

Готвач-перач

   

Илияна Димитрова

Детегледачка

   

Акиде Алиева

Детегледачка

   

Габриела Ганева

Детегледачка

   

Стоян Стоянов

Огняр

Проф. бакалавър   

Генади Господинов

Огняр

   

Валентина Недева

ЗАС

Магистър  

Гюлфизе Юсеинова

Пом.възпит.

   

Светла Атанасова

Пом.възпит.

   

Димитринка Атанасова

Пом.възпит.

   

Соня Стефанова

Пом.възпит.

   

Иванка Радева

Пом.възпит.

   

Василка  Великова

Пом.готвач.

   

Ваня Димитрова

Пом.възпит.

   

Пелагия Дянкова

Пом.възпит.

   

Йорданка  Иванова

Пом.възпит.

   

 

  • 2 медицински сестри, обслужващи ДГ.-Ценка Петрова и Радиана Неделчева
  • 2 медицински сестри, обслужващи ДЯ.-Надка Маринова и Абибе Сабриева

  

ДГ „Слънце“ успешно работи в сътрудничество с ресурсен център!